නිතර අසන ප්‍රශ්න - Hefei Lisen Import and Export Co., Ltd.
  • පිටුව_බැනරය

නිතර අසන පැන

MOQ

A: තොග තුළ ඇති අයිතම සඳහා 1 pc.අභිරුචි මෝස්තර සඳහා 50 pcs.

නිෂ්පාදන ඉදිරි කාලය?

A: දින 15-30.

අදහසක් අනුව නිර්මාණ කරන්නද?

A: ඔව්!

සැලසුම් සහ නියැදීමේ හැකියාව?

A: අපට අපගේම නිෂ්පාදන නිර්මාණ කණ්ඩායමක් සහ ස්වාධීන සාම්පල සෑදීමේ කාමරයක් ඇත, එය නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සහ සාම්පල සෑදීම සඳහා අපගේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය සපයයි.